Obec Pecka

Městečko Pecka leží v malebné členité krajině Podkrkonoší v severovýchodní části okresu Jičín. K městečku patří spádově obce Bělá u Pecky, Staňkov, Kal, Vidonice, Bukovina, Arnoštov a Horní Javoří. S okolními obcemi patří do regionu Pozdvičinsko a regionu Lázeňsko. Pecka je ideálním místem pro rekreační pobyt. Romantické okolí s mírným kopcovitým a lesnatým terénem skýtá vhodné prostředí pro příjemné procházky a turistické výlety po celý rok. Z Pecky je možné podnikat výlety do Krkonoš, do Českého ráje nebo do blízké zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Hlavním turistickým cílem a lákadlem je hrad, který městečku dominuje. Návštěvníci se zde mohou dzovědět zajímavosti o Kryštofu Harantovi, majiteli hradu ze 17. století, a poutavá je i expozice věnovaná historii obce. Od roku 1991 jsou pravidelně ve dvouletém intervalu, vždy v červnu, uspořádány Harantovské slavnosti historického zpěvu, zaměřené na renesanční a raně barokní hudbu. Hlavním pořadatelem je Kulturní sdružení Harant Pecka. Pro mládež je v obci zábavní centrum DISCO PHOENIX PECKA, kde se konají pravidelné taneční večery a diskotéky. Během letní sezóny se pořádají country večery na místním koupališti. V letním období se promítá v místním kině.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Poloha
Východní Čechy
Královéhradecký kraj
Okres Jičín
420.00 m n.m.
Rozloha
328 ha
Počet obyvatel
870 (1300)
Veřejné instituce
Obecní úřad
OSNADO Stará Paka - MHD
Pošta
Římskokatolický farní úřad
Základní a mateřská škola
Zdravotní středisko, stomat. ord.
Jednotku hasičského záchr. sboru
Kontakt
Web: Obec Pecka

Nová Paka

Město Nová Paka leží v prostředí romantické krajiny Podkrkonoší, na hlavní silnici spojující známé turistické oblasti Krkonoš a Českého ráje. Je obklopeno zalesněnými vrchy zdejších kopců, které dosahují výšky 600 m n.m.
Město, dnes téměř desetitisícové, vzniklo na přelomu 13. a 14. století jako ochranné město pánů kumburských, sídlících na gotickém hradě Kumburku. Osudy tohoto hradu a jeho majitelů po staletí ovlivňovaly život novopackých obyvatel, kteří se živili hlavně zemědělstvím a řemeslnou výrobou. Velmi rozšířené tkalcovství dalo v minulém století základ ke vzniku textilního průmyslu. Dlouholetou tradici má i zdejší pivovar z roku 1872.
Nová Paka vždy patřila ke kulturně vyspělým místům, kde vládl čilý společenský život.
Díky své poloze je Nová Paka východiskem pro cesty do Českého ráje i Krkonoš. Okolí je protkáno sítí turistických stezek, po kterých lze dojít do Staropackých hor, hlubokých lesů Sýkornice, nebo na zříceninu hradu Kumburk, odkud je krásný výhled do Podkrkonoší.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Poloha
Východní Čechy
Královéhradecký kraj
Okres Jičín
478.00 m n.m.
Rozloha
2868 ha
Počet obyvatel
9443
Některé zajímavosti
Dřevěný kostelík
Klášterní chrám
Suchardův dům
Bozkovské dolomitové jeskyně
Novopacké vodopády
Auto-Muzeum
Klenotnice drahých kamenů
Městské muzeum
Kontakt
Web: Nová Paka

Jičín

Město Jičín leží asi 100 km severovýchodně od Prahy na hlavní cestě z Prahy do Krkonoš.
Město bylo založeno již ve 13. století. Největšího rozkvětu zaznamenalo za doby Albrechta z Valdštejna (1580-1620), který měl v plánu přeměnit Jičín na hlavní město svého panství. Jeho plány však zhatila smrt.
Architektonicky se město může chlubit náměstím obdélníkovéhoho půdorysu s podloubím po celém obvodu, s domy vystavěnými převážně v období Albrechta z Valdštejna, a s korunovační kašnou a fontánou uprostřed.
Symbolem Jičína je silueta věžové brány s typickou střechou, zvaná též Valdická brána. Z původně čtyř bran, které stály v hradbách, je to jediná zachovaná. Ve městě je kostel Sv. Jakuba Většího, hřbitovní kostel P. Marie de Sale a mnoho domů s překrásnými fasádami. Architekturu doplňují různé plastiky. Střed města a většina jeho území jsou památkově chráněny.
Město má velice výhodnou polohu na místě, kde se střetává několik typů krajiny. S několika výjimkami (jih) postačí vyjít z města kterýmkoliv směrem a po 10 minutách chůze se dostanete do volné přírody. Lesy blízkého Českého ráje patří k imisemi nejméně zasaženým v Čechách. Okolní krajina je ideální pro relaxaci, letní turistiku, pěší i cyklistickou, i pro poznávání historických památek.
Novodobým symbolem Jičína se stal loupežník Rumcajs se ženou Mankou a synkem Cipískem. Les Řáholec, což bylo Rumcajsovo bydliště, samozřejmě existuje, avšak o jeho pravé poloze se toho ví málo. Oficiálně se tak jmenuje polesí kdesi u Hlásné Lhoty (jihozápadně od Jičína).
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Poloha
Východní Čechy
Královéhradecký kraj
276.00 m n.m.
Rozloha
2489 ha
Počet obyvatel
16680
Některé zajímavosti
Valdštejnský zámek
Valdická brána
Okresní muzeum a galerie
Zámek Staré Hrady
Valdštejnské památky
Válka 1866 (turistický okruh)
Architektura 30. let - ing. Musil
Rumcajsova stezka
Aqua-centrum
Kontakt
Web: Město Jičín

Hořice

Hořice, město bohaté kulturními tradicemi s průmyslem textilním, kamenickým a strojírenským, leží na úpatí Hořického pískovcového chlumu, jenž je přirozeným předělem mezi drsným podhůřím Krkonoš na severu a úrodným Polabím na jihu. Leží 25 km severozápadně od Hradce Králové a 100 km na severovýchod od Prahy.
Hořice, až do roku 1960 sídlo okresu, jsou dodnes významným správním i kulturním střediskem širokého okolí. Hořice byly vždy známy jako město neobyčejně kulturní a pokrokové a tradice jejich divadelního a hudebního života sahá hluboko do minulosti.
Historickým i současným centrem města je náměstí Jiřího z Poděbrad. Svou současnou tvář získalo po velkém požáru v r. 1846. V Riegrově ulici severně od náměstí se nachází jednopatrová budova zámku s erbem rodu Strozziů - třemi zlatými půlměsíci v červeném poli - nad vchodem. Na nádvoří se dochovaly zbytky původní kamenné tvrze ze 14. století.
V minulých staletích byly Hořice sídlem poměrně početné židovské komunity, což dodnes dokládá původní synagoga z 2. poloviny 18. století, sloužící dnes bohoslužebným účelům Církve československé husitské, a starý židovský hřbitov.
Velké oblibě obyvatel i návštěvníků města se v letních měsících těší přírodní koupaliště s písčitou pláží na Dachovech. Projektant Ing. arch. Karel Bachura je v r. 1925 zasadil do krásného klidného prostředí uprostřed lesní zeleně. Především děti potěší nový tobogán.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Poloha
Východní Čechy
Královéhradecký kraj
313.00 m n.m.
Rozloha
2146 ha
Počet obyvatel
9245
Některé zajímavosti
Chrám Narození Panny Marie
Starý židovský hřbitov
Masarykova věž samostatnosti
Vrch Gothard (353 m n. m.)
Smetanovy sady
Galerie sochařství v přírodě
Městský dům
Přírodní koupaliště
Kontakt
Web: Hořice

Dvůr Králové

Dvůr Králové nad Labem se nachází v centrální části Královéhradeckého kraje asi 35 km severně od Hradce Králové a 19 km jižně od Trutnova. Město je situováno v Královédvorské kotlině po obou březích horního toku řeky Labe. Ze severní strany město obklopuje les Království, z jižní strany Libotovský hřbet. Průměrná nadmořská výška je 371m.n.m.
Návštěvníkům, kteří přijíždějí do Dvora Králové nad Labem z kterékoli světové strany, se dříve nebo později otevře nádherný pohled na město. Dominantou je vždy kostel sv. Jana Křtitele s krásnou, štíhlou věží, na níž se třpytí pozlacený kříž i báň. Zajímavou kapitolou v historii královédvorského kostela byl nález Rukopisu. I když šlo o dobře zhotovený falzifikát, nelze mu upřít vliv na literární, hudební, sochařská i malířská umělecká díla.
Z významných budov dominuje náměstí krásná budova historické radnice nebo vynikající secesní stavební památka, budova Městské spořitelny. Na západní straně náměstí jsou měšťanské domy, připomínající kamennou výstavbu města z první poloviny 18. století. Z dalších zajímavých budov je to barokní Kohoutův dvůr, dnes sídlo Městského muzea.
Nejvyhledávanějším cílem turistů je samozřejmě ZOO a Safari. Ta Dvorská patří k největším evropským zoologickým zahradám. Na rozloze 72 ha žije 1800 kusů zvířat ve 290 druzích. V České republice je unikátní Safari. Má rozlohu 27 ha a volně se zde prohání až 200 zvířat 30-ti druhů, většinou kopytníků.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Poloha
Východní Čechy
Královéhradecký kraj
Okres Trutnov
371.00 m.n.m.
Rozloha
3581 ha
Počet obyvatel
16 356
Některé zajímavosti
Kostel sv. Jana Křtitele
Historická radnice
Budova Městské spořitelny
Kohoutův dvůr
Městské muzeum
ZOO a Safari
Kontakt
Web: Dvůr Králové

Hostinné

Město Hostinné se nachází přibližně 18 km západně od okresního města Trutnov. V jeho bezprostředním okolí se vypínají malebné kopce krkonošského podhůří. Leží na soutoku řeky Labe s říčkou Čistá v nadmořské výšce 350m. V současné době má kolem 5000 obyvatel.
Město a jeho výhodná poloha vytvářejí dobré podmínky k provozování letních i zimních sportů a rekreace. Svahy podhůří Krkonoš nabízí optimální podmínky pro pěší i cykloturistiku s krásnými výhledy na nejvyšší vrcholky Krkonoš.
Historické jádro města poskytuje, přes mnohé požáry a povodně, kterými bylo město v minulosti často postiženo, celou řadu zajímavých pohledů. Nejcennější památkou je děkanský chrám Nejsvětější Trojice s 53 m vysokou věží. Kromě zajímavostí interiéru kostela jsou v křestní kapli zachovány vzácné náhrobní kameny příslušníků rodu Valdštejnů. Centrum města je tvořeno čtvercovým náměstím, obklopeným měšťanskými domy s podloubím ze 16. - 18. století. Na jeho západní straně je umístěna budova renesanční radnice.
Na východním předměstí se nachází areál bývalého kláštera Františkánů s barokním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Jedná se o unikátní dvoulodní stavbu, která je svým způsobem středoevropskou raritou. V současné době je v klášterním areálu umístěna Galerie antického umění s jedinečnou kolekcí kopií antických soch.
Město Hostinné je známé svojí dlouholetou tradicí výroby a zpracování papíru. První papírna zde byla založena bratry Kieslingovými v roce 1835 v budově bývalého zámku.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Poloha
Východní Čechy
Královéhradecký kraj
Okres Hradec Králové
351.00 m n.m.
Rozloha
806 ha
Počet obyvatel
4 747
Některé zajímavosti
Františkánský klášter
Galerie antického umění
Kostel Nejsvětější trojice
Olivetská kaple
Pomník císaře Josefa II.
Renesanční radnice
Kontakt
Web: Hostinné
TOPlist